Anna Ragnars inlägg i fullmäktigebebatten

Måndag 5 december hölls kommunfullmäktigesammanträde i Haninge. Den socialistiska

Barackboenden under byggande

Barackboenden under byggande

minoriteten hade över huvudet på Haningeborna pekat ut tio platser i kommunen där de vill sätta upp baracker för nyanlända asylsökande som fått sin placering i Haninge av Migrationsverket.

Förslaget stöddes av Liberalerna och kristdemokraterna, varför det också kommer att bifallas under fullmäktige 19 december – om inget parti ändrar sig tills dess.

Haningepartiet vill också möjliggöra mottagandet av de människor som flyr från krig och islamistiskt förtryck men tycker att det ska göras i dialog med Haningeborna.

Kommunfullmäktige drog på mycket folk att polis och väktare fick tillkallas för att undvika kalabalik på platsen.

Ögonblicksbild från kommunhuset

Ögonblicksbild från kommunhuset

I debatten gick gruppledare, Anna Ragnar upp i debatten med följande inlägg:

Jag ska här berätta om svensken.

Svensken är givmild, det kan man se på den årliga bidraget till föreningar som Rädda Barnen, Greenpeace, Amnesty, Naturskyddsföreningen, Water Aid, Röda korset och Unicef.

Svensken är accepterande. I Sverige finns klara regler mot diskriminering. Sverige har omhändertagande sociala myndigheter för de som inte kan försörja sig själva.

Svensken är inkluderande där svensken gärna tar emot nya svenskar med ett glatt Salam aleikum (fred till er) och gör allt för att få ut dessa nya medborgare i arbete och gemenskap. I Sverige finns också många mötesplatser och forum frö samtal över både sociala-, kulturella och geografiska gränser. Svensken önskar så länge det är möjligt hitta lösningar i koncensus.

Svensken är demokratisk. I Sverige finns en lång demokratisk tradition med stark fackföreningsrörelse samt en yttrande- och tryckfrihetslag med 250 år på nacken.

Svensken är också van att göra sin röst hörd. Om svensken känner sig illa behandlad av överheten står hen inte bockande med mössan i handen. Då kallar svensken till en MBL-förhandling. Och om en makthavare eter sig illa tiger inte svensken still, då skriver hen en insändare.

Svensken är konflikträdd och önskar alltid breda överenskommelser. Svensken går sällan ut i vilda protester utan finner sig oftast i de beslut som tar i god parlamentarisk anda.

Men, när makten visar sitt fula tryne och trampar på svensken med sina maktlystna svarta pumps, när hen ställs inför planer som hen inte fått en chans att bemöta, då blir svensken arg! Det är den ilskan vi ser här, både i och utanför fullmäktigesalen.

Därför ber jag den styrande minoriteten att göra om och göra rätt. Ta med Haningeborna i processen med medborgardialoger samt okonventionella lösningar som Attefallshus på privata fastigheter, titta över ersättningen för att ta emot nyanlända i egna hemmet och ge hittelön för placeringar av barn, familjer och tillfälligt boende.

 

Vad händer egentligen i MpHaninge?

Sympatiserar MpHaninge med fascistismens AKP i Turkiet?

Skärmavbild 2015-06-04 kl. 22.27.36För ett halvår sedan åkte en delegation med högt uppsatta politiker inom lokalavdelningen till Haninge för att besöka Kulu-området, det område i Turkiet med flest Erdogananhängare enligt ett stort reportage i DN från 2015.

Under resan gjordes löften om att göra Kulu till ny vänort till Haninge. En fråga som inte behandlats av politiken i Hanige och heller aldrig kommer få något stöd av något annat parti i kommunen.

Skärmavbild 2016-04-22 kl. 13.50.47
När frågan om resan togs upp i fullmäktige den 18 april försvarar både gruppledaren och vice ordförande i kommunfullmäktige sitt agerande med att den var på privat initiativ och inte alls var i syfte att representera Haninge. Men varför delade man då ut representations-presenter köpta i kommunens presentshop?

 

 

Här nedan en bild på delegationen från Haninge.

12141082_10153999442069578_7793678151770370098_oPersonerna ni ser är från vänster:

– Ebbe Petersson, vice ordförande i styrelsen och tidigare ordförande för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
– Ahmed Ugan, ledamot i äldrenämnden och ersättare i kommunfullmäktige
– Sahir Drammeh, vice ordförande i kommunfullmäktige, vice ordförande i Grundskolenämnden och ledamot av Socialnämnden
– Borgmästare från Kemiören
– Kerstin Andersson, ordförande i styrelsen
– Mehmet Cocksürer, gruppledare, ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden, vice ordförande för MR-beredningen och fullmäktigeledamot

Och… är det inte en bild på Erdogan i bakgrunden?

Det här är naturligtvis inte acceptabelt. Media var inte sena att hänga på. Titta gärna på SVT:s nyhetsinslag kring resan.
I inslaget påstår Sahir Drammeh att man inte gjort några löften ”Kanske är det vi andra som inte riktigt förstått frågan?”
Och när Mehmet Cocksürer tillfrågas varför man åker till Erdoganfästet Kulu svarar han att han inte visste att området är diktatorns starkaste fäste. Trots att det är en av de frågor som han drivit sedan han lämnade Vänsterpartiet för Miljöpartiet under 2012.

Miljöfrågorna inte längre på dagordningen i Haninge

Under åren 2011-2014 var jag ordförande för Miljönämnden i Haninge. Vi arbetade under åren med politiska mål mot ett hållbart Haninge.

Men med det nya styret som tillträdde efter valet 2014 så lades Miljönämnden ner. Tanken var att ersätta nämnden med en hållbarhetsberedning. Den frågan har nu vid två tillfällen behandlats av kommunfullmäktige där minoritetsstyret med Socialdemokraterna i spetsen har återremitterat frågan.
Tyvärr så är det kommunalråd som idag ansvarar för hållbarhetsfrågorna inte ens folkvald och sitter därmed inte i kommunfullmäktige. Hen besitter också ett mycket lågt förtroende hos de övriga politikerna i kommunen. Miljöpartiet figurerar också livligt på Facebooksidan ”Vi kräver nyval i Haninge”.

Haningepartiet sätter miljö- och hållbarhetsfrågor högt. Ni som vill mer inom det området bör titta på närmare på alternativen;

Ett Haningeparti med vilja, kunskap och respekt inom området eller
ett Miljöparti som nu bara utgör svansviftningen på det stora grå betongsossekollektivet.

Gröna hälsningar Anna Ragnar