Miljöfrågorna inte längre på dagordningen i Haninge

Under åren 2011-2014 var jag ordförande för Miljönämnden i Haninge. Vi arbetade under åren med politiska mål mot ett hållbart Haninge.

Men med det nya styret som tillträdde efter valet 2014 så lades Miljönämnden ner. Tanken var att ersätta nämnden med en hållbarhetsberedning. Den frågan har nu vid två tillfällen behandlats av kommunfullmäktige där minoritetsstyret med Socialdemokraterna i spetsen har återremitterat frågan.
Tyvärr så är det kommunalråd som idag ansvarar för hållbarhetsfrågorna inte ens folkvald och sitter därmed inte i kommunfullmäktige. Hen besitter också ett mycket lågt förtroende hos de övriga politikerna i kommunen. Miljöpartiet figurerar också livligt på Facebooksidan ”Vi kräver nyval i Haninge”.

Haningepartiet sätter miljö- och hållbarhetsfrågor högt. Ni som vill mer inom det området bör titta på närmare på alternativen;

Ett Haningeparti med vilja, kunskap och respekt inom området eller
ett Miljöparti som nu bara utgör svansviftningen på det stora grå betongsossekollektivet.

Gröna hälsningar Anna Ragnar