Anna Ragnars inlägg i fullmäktigebebatten

Måndag 5 december hölls kommunfullmäktigesammanträde i Haninge. Den socialistiska

Barackboenden under byggande

Barackboenden under byggande

minoriteten hade över huvudet på Haningeborna pekat ut tio platser i kommunen där de vill sätta upp baracker för nyanlända asylsökande som fått sin placering i Haninge av Migrationsverket.

Förslaget stöddes av Liberalerna och kristdemokraterna, varför det också kommer att bifallas under fullmäktige 19 december – om inget parti ändrar sig tills dess.

Haningepartiet vill också möjliggöra mottagandet av de människor som flyr från krig och islamistiskt förtryck men tycker att det ska göras i dialog med Haningeborna.

Kommunfullmäktige drog på mycket folk att polis och väktare fick tillkallas för att undvika kalabalik på platsen.

Ögonblicksbild från kommunhuset

Ögonblicksbild från kommunhuset

I debatten gick gruppledare, Anna Ragnar upp i debatten med följande inlägg:

Jag ska här berätta om svensken.

Svensken är givmild, det kan man se på den årliga bidraget till föreningar som Rädda Barnen, Greenpeace, Amnesty, Naturskyddsföreningen, Water Aid, Röda korset och Unicef.

Svensken är accepterande. I Sverige finns klara regler mot diskriminering. Sverige har omhändertagande sociala myndigheter för de som inte kan försörja sig själva.

Svensken är inkluderande där svensken gärna tar emot nya svenskar med ett glatt Salam aleikum (fred till er) och gör allt för att få ut dessa nya medborgare i arbete och gemenskap. I Sverige finns också många mötesplatser och forum frö samtal över både sociala-, kulturella och geografiska gränser. Svensken önskar så länge det är möjligt hitta lösningar i koncensus.

Svensken är demokratisk. I Sverige finns en lång demokratisk tradition med stark fackföreningsrörelse samt en yttrande- och tryckfrihetslag med 250 år på nacken.

Svensken är också van att göra sin röst hörd. Om svensken känner sig illa behandlad av överheten står hen inte bockande med mössan i handen. Då kallar svensken till en MBL-förhandling. Och om en makthavare eter sig illa tiger inte svensken still, då skriver hen en insändare.

Svensken är konflikträdd och önskar alltid breda överenskommelser. Svensken går sällan ut i vilda protester utan finner sig oftast i de beslut som tar i god parlamentarisk anda.

Men, när makten visar sitt fula tryne och trampar på svensken med sina maktlystna svarta pumps, när hen ställs inför planer som hen inte fått en chans att bemöta, då blir svensken arg! Det är den ilskan vi ser här, både i och utanför fullmäktigesalen.

Därför ber jag den styrande minoriteten att göra om och göra rätt. Ta med Haningeborna i processen med medborgardialoger samt okonventionella lösningar som Attefallshus på privata fastigheter, titta över ersättningen för att ta emot nyanlända i egna hemmet och ge hittelön för placeringar av barn, familjer och tillfälligt boende.