Frodiga fruktfyllda stadsnära parker och odlingslotter

Under förra mandatperioden, då både Anna Ragnar och Marianne Reinemar satt i den

Så  här kan en parkeringsplats förvandlas

Så här kan en parkeringsplats förvandlas

politiska ledningen startades ett projekt kring stadsnära odling.

Man kunde få en planteringslåda samt jord av parkförvaltningen som också godkände plats att odla på. Bilden visar en planteringslåda som ersatte en skrotad bil på den parkeringsplats som nu ska bli en del av haningeterassen.

Projekt stadsodling har numera lagts i malpåse eftersom den styrande ledningen inte sett projektet som tillräckligt angeläget.

Vi tycker tvärtom att stadsodling är ett viktigt inslag i stadsbilden, både för att försköna bilden och för den gröna avkastningen.

Om vi ska klara den nödvändiga gröna omställningen måste vi få till mer härodlat.