En meningsfull fritid

RekreationsområdenIMG_0027
Vi vill utveckla Rudanområdet med permanent teaterlada och servering, återinviga Lakeside, upprusta utomhusgymmet samt rusta upp stränderna med ombytesmöjligheter och toaletter.
Vi vill rusta upp Östnora camping och höja status på anläggningen.
Vi vill begränsa militärens inflytande över skogarna runt Berga och Muskö.
Vi vill få till ett sjönära boende i Haninge, ett HaningeStrand.
För att skärgården ska leva året om vill vi utöka skärgårdstrafiken.
Vi vill utnyttja och utveckla kommunala turistbyråer.
Skutans gård måste komma under kommunal regi för att lösa de tvister som finns i föreningen.


Barn och Unga

Haninges unga måste få tillbaka Lakeside som Ungdomens hus.

Äldre

Fritidsgårdar
Verksamheten på kommunens fritidsgårdar måste utvecklas. Vi önskar att fritidsgården ska bli det naturliga valet för barn och unga under eftermiddagar och helger.
Fritidsgårdar ska finnas i alla kommundelar och kan med fördel dela lokal med de träffpunkter som finns i dagsläget.

Idrottshallar, idrottsplatser och motionsanläggningarIMG_0838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KulturUltrahuset
Vi vill bygga ett nytt kulturhus i Jordbro vid pendeltåget. Det ska vara ett öppet hus med scener, servering, biblioteksfilial, samlingslokaler, replokaler samt möjlighet till religiösa samlingar för Abrahams barn.
Vi vill också stödja den kommunala musikskolan.
Vi vill göra Haninge till en fristad för förföljda konstnärer.
Bilden till höger föreställer Ultrahuset i Handen, verksamheten lades ner 1987.

Kulturparken
Kulturparken ligger på norra sidan om Handenterminalen. Vi vill inte att Stationsvägen ska gå in i området. Det ska istället vara ett levande område för kultur med ett hantverkscentrum för konsthantverkare med ateljéer, verkstäder, kurslokaler och utställningsmöjligheter.
I Kulturparken fanns tidigare en välbesökt dansbana. Den vill vi bygga upp igen.
Folkets hus måste få högre status med samlingslokaler i stadskärnan.

Festplatser
Tillgången till grillplatser, dansbanor och scener samt samlingsplatser måste säkras.