Skolan

En kommunal skola i varje kommundel
Vi vill ha en kommunal F-9 (från förskoleklass till årskurs nio) skola i varje kommundel. I dagsläget saknas högstadie i Jordbro och Muskö samtidigt som Brandbergsskolan befinner sig på ett sluttande plan.
Vi vill satsa på lärarna och deras arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vara bra för både vuxna och barn.
Alla barn ska gå ur skolan med godkända betyg. Ett större fokus på läsa-skriva-räkna- kunskaper på lågstadiet, lovkurser, studiestöd under skoltid och läxhjälp ger eleverna stabilare underlag för fortsatta studier.
Vi anser vidare att varje stadium tydligare måste ansvara för att lyfta eleverna till godkändnivå.
Vi vill ha ett större föräldraansvar i skolan.

Skolmat och matro
Skollunchen måste få vara en lugn stund av skoldagen. Maten ska vara näringsrik, närodlad och ekologisk. Vi tycker det är bra att skolan serverar frukost innan skolan börjar. Det är också viktigt att skolan serverar mellanmål.
Vi vill ge eleverna goda, sunda måltidsvanor. I den mån det finns kafeterior på skolan ska dessa tillhandahållna ett utbud av näringsrika och nyttiga produkter.
Vi välkomnar vuxna att delta i skolmåltiderna.

Inga religiösa friskolor
Vi vill inte ha fler religiösa friskolor eller förskolor i Haninge. Forskning visar att barn mår bättre om de slipper en religiös uppfostran. Skolverket menar också att Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs. det får inte förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen. Även Humanisterna arbetar mot religiösa inslag i skolan och i förlängningen religiösa friskolor.