Pressmeddelanden

7/4-15

Anna Ragnar och Marianne Reinemar lämnar
Miljöpartiets lokalavdelning i Haninge

Två av Miljöpartiets förtroendevalda i Haninge kommuns fullmäktige meddelar idag att de lämnar partiet. Det innebär att den sittande s.k. samarbetskoalitionen tappar två mandat och kan inte ens med stöd av Rättvisepartiet upprätthålla majoritet i fullmäktige längre.
(Koalitionen har nu 25 av 61 mandat samt ett passivt stöd av V med 3 mandat. RS har 2 mandat.)

Under de månader som Miljöpartiet suttit i den s.k. samarbetskoalitionen har beslut tagits om att avslå ett medborgarförslag om att bara köpa in icke-djurtestade produkter, att lägga ner och stänga Ungdomens hus Lakeside, att inte öppna en dialog med Ornöborna gällande renovering/nybyggnation av deras skola, att inte ta emot ensamkommande flickebarn, att inte gå vidare med tidigare beslut att starta upp fritidsverksamhet för 10-12 åringar samt att inte bifalla en motion om att stärka yttrandefriheten. Dessutom utan någon dialog och förankring i partiet av kommunalrådet och gruppledaren.

– Jag är politiker. Jag vill påverka och jag vill driva de frågor som jag gått till val på. Men då behövs ett sammanhang där det är möjligt. Det sammanhanget är inte MpHaninge, säger Anna Ragnar som varit gruppledare och kommunalråd 2011-2014.

Eftersom de personvalda i Miljöpartiet inte har några interna möten inför kommunfullmäktiges sammanträden ställs de inför fait accompli och order om att inte argumentera för den politik de tror och gått till val på.

– Jag hade hoppats på det goda samtalet. Det finns det är jag säker på, men i MpHaninge har det ersatts med hårda ord, trakasserier, mobbning, ogrundade beskyllningar och dolda inspelningar. Den kulturen är inte längre något jag vill vara en del av, säger Marianne Reinemar som varit styrelseledamot 2011-2014.

Ledarskapet i lokalavdelningen har dessutom varit oklart sedan listan till kommunfullmäktige och ny gruppledare röstades fram för drygt ett år sedan.

– Jag hade hoppats att gruppledaren skulle ta emot stöd och hjälp när arbetet i den nya koalitionen inleddes och att det skulle bli ordning i avdelningen säger Anna Ragnar och fortsätter, men det har blivit än mer oklart.

De senaste fyra åren har MpHaninge skakats av inre konflikter, bråk samt regelbundna kuppförsök. Förutom braskande media har det lett till att många medlemmar har lämnat lokalavdelningen och medlemsmöten slutat i kaos och slagsmål.

 

För kontakt:
Anna Ragnar, anna@annaragnar.se 0733600991

 

Anna Ragnar                                                        Marianne Reinemar
Ordförande SMOHF                                            Vice ordförande Gymnasie- och

Vuxenutbildningsnämnden