Evripides Kyritsis

Jag har varit bofast i Haninge i 37 år. Idag bor jag i Tungelsta med fru och har två barn.

Jag tillhör andra generationens invandrare (mor Japanska och far från Grekland). Jag har jobbat inom vården i 14 år, bytte sedan bransch till Vvs montör som jag jobbar med än idag.

Jag har alltid varit intresserad av sociala frågor och välfärdsfrågor och på senare år fått ett allt större intresse för miljön och skola/utbildning.