Miljö

Våra vallöften:

Öppna dagvattendiken och naturlig infiltration 

Exploatera inte jordbruksmark

Värna de gröna kilar och de svaga gröna sambanden

Utveckla stadsparker med fruktträd och bärbuskar 

Vatten

Norrby Gärde
Vi vill använda del av Norrby Gärde till dagvatteninfiltration mot Drevviken. Vi vill också utveckla och exploatera området för kommersiell verksamhet. Området har historiskt varit jordbruksmark men det var innan väg 73 anlades.Skärmavbild 2015-10-11 kl. 15.05.23

Grundvattentäkter
Haninge har tre grundvattentäkter, Pålamalm, Schweizerdalen och Ludvigsberg. Vi vill uppmärksamma dessa och deras betydelse för vattenförsörjning.

Hanveden
Fram till oktober 2008 togs vatten regelbundet ur Hanveden. Numera används det till BonAqua, tillverkat av Coca-Cola.
498604En stor del av Jordbro industriområde ligger inom sekundärzonen. Vi vill flytta miljöfarlig verksamhet från Jordbro. Hanvedens idrottsplats vill vi omvandla till ett rekreationsområde med dagvattendammar, likt Slätmossen.

 

Dagvatten
I stället för att låta dagvatten (regn och smält snö) gå i kulvert till närmsta sjö eller vattendrag vill vi ha öppna dagvattendiken som leder vattnet till dammar där det infiltreras naturligt. Dessa områden blir även trevliga strövområden, likt Slätmossen i centrala Handen.

IMG_0847

Bild från den nord-Tyska staden Freiburg där dagvattenrännor ger ett trevligt inslag i stadsbilden

IMG_1124

Kolardammen, en anlagd våtmark för naturlig rening av dagvatten i Tyresö kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönområden

Gröna kilar
De gröna kilarna kring Storstockholm är oskattbara både för rekreation och den biologiska mångfalden. Läs mer här. Vi vill inte nagga i kanten på de gröna kilarna, det är samma sak som att nagga på våra barns arv.

De gröna kilarna ses som kommunens gröna lunga.

 

Skärmavbild 2015-10-11 kl. 16.02.18

En ekodukt i Nederländerna.

Ekodukter
Haninge har tre stora barriärer i kommunen, väg 73, Gudöbroleden och Nynäsbanan. För att dämpa effekterna av dessa barriärer vill vi bygga flera ekodukter, eller faunapassager som de också kallas, en bredare typ av övergång där djur, växter och gående/cyklister delar på övergången som ska knyta samman olika naturområden och stärka svaga gröna samband.

I Brandbergens utvecklingsprogram föreslås en ekodukt från Brandbergens centrum, över väg 73 mot centrala Handen för att knyta Brandbergen till stadskärnan.

Jordbruksmark
Vi vill inte bebygga jordbruksmark eller mark som tidigare har klassats som jordbruksmark eller mark som kan användas till jordbruk. Vi vet att vår konsumtion inte är hållbar med många transporter och rationaliserade storjordbruk. Vi behöver mer lokal odling inom kommunens gränser.

Koloniområden och stadsnära odling
För att fler ska få tillgång till naturen vill vi öka antalet koloniområden och odlingslotter i Haninge.
Vi vill också få till mer stadsnära odling i form av stadsodlingslådor, odling på tak och mångfald i våra kommunala parker med ätbar skörd som fruktträd, bärbuskar och ätbara blommor.

Stad låda

Ett trevlig exempel på hur en tom yta kan förskönas.

IMG_0951

Bilden från Landskrona, utsedd till Sveriges bästa kolonistad.

Rekreationsområden

RekreationsområdenIMG_0027
Vi vill utveckla Rudanområdet med permanent teaterlada och servering, upprusta utomhusgymmet samt rusta upp stränderna med ombytesmöjligheter och toaletter.
Förstör inte Rudan med en vägbro!

Vi vill rusta upp Östnora camping och höja statusen på anläggningen.
Vi vill begränsa militärens inflytande över skogarna runt Berga och Muskö.

Festplatser
Tillgången till grillplatser, dansbanor och scener samt samlingsplatser måste säkras.