Äldre i Haninge

Våra vallöften

Haningehus, ett nytt boendekoncept för äldre

Husdjur och vårdhund på äldreboende

Fri fotvård

Träffpunkter i varje kommundel

Träffpunkter

Träffpunkter ska finnas i varje kommundel.

Mat och måltider

Måltiderna är ofta dagens höjdpunkt för många. Maten ska vara välsmakande och näringsriktig och helst närproducerad.

Haningehus

Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge de orkar med en fungerande hemtjänst. Men många känner sig otrygga och ensamma i sitt hem och vill därför få trygghet och  gemenskap i ett annat boende.  Haningepartiet vill därför att alla över 85 år ska ha rätt till en plats på ett äldreboende när och om de vill utan biståndsbedömning.

Boende 65+

Haningepartiet vill att kommunen bygger hyresrätter i form av mindre lägenheter i hus med hiss. Där ska finnas gemensamma utrymmen  där möjlighet ges för aktiviteter och måltidssällskap och gärna en husvärd någon dag i veckan. På gården ska finnas odlingsytor i hemliknande trädgårdar.

Meningsfullt åldrande

Allt fler blir äldre i Haninge. Många kommer att uppleva sin 100-årsdag. Många äldre lever ett rikt liv och är friska allt längre. De ska ses som en resurs och inte en belastning. Inom frivilligsektorn och föreningslivet är äldres kunskaper och erfarenheter ovärderliga och många gör en viktig insats i samhället. Men många äldre drabbas av sjukdom och behöver tilltagande hjälp. Det är därför viktigt med trygg och fungerande äldreomsorg som utgår från varje äldre individs behov.

Hemtjänsten

Hemtjänsten ska vara av god kvalitet och den ska utföras av utbildad personal. Helst ska det vara samma person som kommer hem. Den äldre ska kunna påverka hur tiden disponeras- kanske kan promenadsällskap vara bättre än städning någon dag.

 

Djur ger sällskap och stimulans

Det bör vara en rättighet att ta med sig sitt husdjur när man flyttar till ett äldreboende.
Vi vill att det ska finnas möjlighet till en vårdhund på äldreboendet dvs en hund som används i träningssyfte efter sjukgymnastens direktiv.

 

Fotvård

Fötterna förändras med åren. Naglar blir hårda och hälarna kan få självsprickor. Det är svårt för äldre att se och kanske böja sig ner för att sköta sina fötter
Vi vill att äldre ska få gratis eller reducerad fotvård.
Vi vill att högkostnadsskyddet ska gälla hela kroppen, även tänder.

 

Lokalbussar

Lokala bussar ska finnas till vårdcentraler och akutmottagningar.