Kultur

Våra vallöften

Bygg ett haningemuseum

Utveckla besöksnäringen i Haninge

Utveckla Rudanområdet som kulturellt kluster

Barn och ungdomar ska tidigt komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan och inte enbart lära sig att konsumera kultur utan även ges möjlighet att själva skapa. 

Förutsättningarna för stöd ska vara transparenta, vilket innebär att de är tydliga och förutsägbara. Lika regler ska gälla för alla. Vi vill genomföra en genomlysning av samtliga kulturstöd för att bättre anpassa dem till rådande situation. Översynen bör ha sin utgångspunkt i att minska administrativa kostnader för att maximera stödet till det kulturella utövandet.

Fritidsgårdar

Verksamheten på kommunens fritidsgårdar måste utvecklas. Vi önskar att fritidsgården ska bli det naturliga valet för barn och unga under eftermiddagar och helger.
Fritidsgårdar ska finnas i alla kommundelar och kan med fördel dela lokal med de träffpunkter som finns i dagsläget.

Idrottshallar, idrottsplatser och motionsanläggningarIMG_0838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KulturUltrahuset

Vi vill bygga ett nytt kulturhus i Jordbro vid pendeltåget. Det ska vara ett öppet hus med scener, servering, biblioteksfilial, samlingslokaler, replokaler samt möjlighet till religiösa samlingar för Abrahams barn.
Vi vill också stödja den kommunala musikskolan.
Vi vill göra Haninge till en fristad för förföljda konstnärer.
Bilden till höger föreställer Ultrahuset i Handen, verksamheten lades ner 1987.

Kulturparken

Kulturparken ligger på norra sidan om Handenterminalen. Vi vill inte att Stationsvägen ska gå in i området. Det ska istället vara ett levande område för kultur med ett hantverkscentrum för konsthantverkare med ateljéer, verkstäder, kurslokaler och utställningsmöjligheter.
I Kulturparken fanns tidigare en välbesökt dansbana. Den vill vi bygga upp igen.
Folkets hus måste få högre status med samlingslokaler i stadskärnan.

Museum

Vi vill få till ett vikingamuseum med museesmedja och shop vid Jordbro gravfält.