Om Haningepartiet

För ett hållbart Haninge

 

Ett:

Ekologisk

Social

Ekonomiskt

Verksamheter som finansieras av skattemedel ska inte vara vinstdrivande. Där ska säkerställas att vinstuttaget begränsas.

Haninge