Grönområden

Gröna kilar
De gröna kilarna kring storStockholm är oskattbara både för rekreation och den biologiska mångfalden. Läs mer här. Vi vill inte nagga i kanten på de gröna kilarna, det är samma sak som att nagga på våra barns arv.

De gröna kilarna ses som kommunens gröna lunga.

 

Ekodukter
Skärmavbild 2015-10-11 kl. 16.02.18Haninge har tre stora barriärer i kommunen, väg 73, Gudöbroleden och Nynäsbanan. För att dämpa effekterna av dessa barriärer vill vi bygga flera sk ekodukter, en bredare typ av övergång där djur, växter och gående/cyklister delar på övergången.

I Brandbergsberedningen föreslås en ekodukt från Brandbergens centrum, över väg 73 mot centrala Handen för att knyta Brandbergen till stadskärnan.

 

 

Jordbruksmark
Vi vill inte bebygga jordbruksmark eller mark som tidigare har klassats som jordbruksmark eller mark som kan användas till jordbruk. Vi vet att vår konsumtion inte är hållbar med många transporter och rationaliserade storjordbruk. Vi vet därför inte om vi kan behöva mer lokal odling inom kommunen.

Koloniområden och stadsnära odling
För att fler ska få tillgång till naturen vill vi öka antalet koloniområden och odlingslotter i Haninge. Bilden till vänster är från Landskrona, utsedd till Sveriges bästa kolonistad.
Vi vill också få till stadsnära odling i form av stadsodlingslådor (bild till höger), odling på tak och mångfald i våra kommunala parker med ätbar skörd som fruktträd, bärbuskar och ätbara blommor.
IMG_0951Stad låda